Onder loopbaanadvisering vallen verschillende soorten trajecten.

 

Loopbaanadvies om het loopbaanperspectief en de talenten van uw medewerkers goed uit de verf te laten komen.

Samen verkennen we de toekomstmogelijkheden en maken weloverwogen keuzes. Hoe de situatie ook is ik help uw medewerker verder.
Vaak is het zoeken naar evenwicht tussen de verschillende levensgebieden, tussen uw medewerker als persoon en als werknemer. Daarom zal ik altijd aandacht geven aan zowel de mens als de werkmens. Iedereen neemt zichzelf mee naar het werk en wil zijn persoonlijke waarden ook terug zien in het werk. Als loopbaanprofessional weet ik precies waar je tegenaan kunt lopen en waar kansen voor je liggen. Ik geef alle tools om ervoor te zorgen dat uw medewerker snel aan de slag kan. Dat de medewerker weet waar zijn/haar sterke punten liggen, wat er moet worden gedaan om voorbereid te zijn op de toekomst en waar niet en dat hij/zij gelukkig is in zijn baan (bij u of misschien toch elders).

Lees meer op de pagina werknemers

Duurzame inzetbaarheid: Duurzame inzetbaarheid gaat over boeien en binden van uw medewerkers. Door uw steun en vanuit de intrinsieke motivatie van uw medewerkers samen zorgen voor een optimale inzet van uw personeelsbestand in de toekomst.

Voor 45-plussers uit bepaalde sectoren is er een subsidie ontwikkeladvies lees meer hierover op de pagina werknemers

  

Personal Coaching: begeleiding van leidinggevenden en medewerkers die zich verder willen ontwikkelen in hun werk en/of in de dagelijkse praktijk tegen patronen aanlopen die zij willen veranderen. Lees meer

Preventieve verzuim Begeleiding: preventieve begeleiding van medewerkers die overbelast zijn of overbelast dreigen te raken en anderzijds begeleiding van medewerkers die herstellende zijn. Begeleiding in de richting van een betere productiviteit en inzetbaarheid.
Ter inspiratie verwijs ik naar mijn blog 

 

Outplacement een outplacement traject kan gestart worden wanneer een medewerker in uw organisatie niet op de juiste plek zit of er een reorganisatie plaatsvindt en u wilt stimuleren dat die persoon in een andere organisatie een baan vindt. Doel is om door middel van professionele begeleiding te leren omgaan met het verlies van de baan, de medewerker te helpen om te gaan met het verlies en het vizier op de toekomst te richten. Ik kan een luisterend oor bieden en als ervaren sparringpartner hierbij helpen.

Outplacement verloopt via een maatwerk loopbaan adviestraject.